Wednesday, December 23, 2009

-water-

“Kemudian sesudah itu, hati kamu juga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah terbelah lalu keluar mata air daripadanya dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah; sedang Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan” [al-Baqarah 2: 74]

Bertindaklah sebelum hati manusia hitam dan beku. Sebelum lebih keras dari batu. Yang hanya Neraka mampu meleburkannya.


Bak kata Abu Saif, "...kata-kata yang indah ada terjemahan kepada kepercayaan, fikiran dan perasaan yang indah. indahkan dalaman, insya Allah indahlah perkataan..."

InsyaAllah~

No comments: