Tuesday, September 4, 2012

-regretful-






..."Sekiranya dia ditimpa musibah, dia bersabar. Maka jadilah musibah itu baik untuknya"...


It's not the end of Bigi yet.
Trust Him.





No comments: